Tugigrupp 24. septembril 2015

tugigrupp24sept2015Tallinna ja Harjumaa Autismiühing ootab kõiki lapsevanemaid, spetsialiste ja teisi huvilisi selle sügise esimesele tugigrupi kohtumisele 24. septembril kell 18:00 Pirita Sotsiaalkeskuses (Metsavahi tee 4).

Tugigrupis paneme ühiselt paika uue hooaja jututeemad ja vahetame vestlusringis kogemusi.

Osalustasu ühingu liikmetele 1,5€, teistele huvilistele 3€.

Tänu annetuskeskkonnale “Ma Armastan Aidata” saame tugigrupi ajal pakkuda kohapeal tasuta lapsehoiuteenust autismispektri häirega lastele ja noortele.

Lapsehoidu on vajalik eelnev registreerumine hiljemalt 19. septembriks ühingu meiliaadressil autism.tallinn(at)gmail.com