Tugigrupp 11. veebruaril

tugigrupp11veebruarTallinna ja Harjumaa Autismiühing ootab kõiki lapsevanemaid, spetsialiste ja huvilisi tugigrupi kohtumisele 11. veebruaril kell 18:00. 

Tugigrupp toimub Pirita Sotsiaalkeskuses (Metsavahi tee 4)

Tallinna Vaimse Tervise Keskuse teenuseid autismispektri häirega inimestele tutvustab Monika Rand.

Osalustasu ühingu liikmetele 1,5€, teistele huvilistele 3€.

Tänu annetuskeskkonnale “Ma Armastan Aidata” saame tugigrupi ajal pakkuda kohapeal tasuta lapsehoiuteenust autismispektri häirega lastele ja noortele.

Lapsehoidu on vajalik eelnev registreerumine hiljemalt 4. veebruariks ühingu meiliaadressil autism.tallinn(at)gmail.com