Täiskasvanu

Autismispektri häiret hakati Eestimaal diagnoosima eelmise sajandi 80-ndatel aastate lõpul. Nüüdseks on esimestest diagnoositud lastest sirgunud täiskasvanud. Kuidas nad praegu elavad? Millised võimalused on neil igapäevaselt hakkama saada, õppida, töötada, tegeleda oma hobidega või sportida? Kuidas saavad nad meie tervishoiusüsteemilt abi? Mis saab meie lastest, kui meid enam pole?

Selliste keeruliste mõtetega tuleb nüüdseks täiskasvanud autismispektri häiretega  inimeste lähedastel igapäevaselt kokku puutuda. Kõige põletavamateks teemadeks on kindlasti suvine päevahoid, haridus ning töötamise võimalus.

Üritame siis sellele lehele koondada teavet erinevate teenuste ja võimaluste kohta, mida osutatakse täiskasvanud autismispektri häiretega inimestele.

Päevahoiu ja/ või intervallhoiu teenust pakuvad:

Õppetegevust pakuvad:

Transporditeenust pakub:

Rehabilitatsiooniteenust pakuvad: