Patsiendi ABC

Eesti Patsientide Esindusühing on koostanud väga põhjaliku materjali tervishoiuteenuse, arstiabi, puude ja töövõimetuse, riiklike toetuste ja teenuste ning kõige sellega seonduva kohta.

“Patsiendi ABC” on terviktekstina kättesaadav SIIT.