Miks üldse toetada?

Meie ühing keskendub koostöös  Eesti Autismiühinguga autismi valdkonna arendamisele Eestis. Loodame, et peatselt on sellised ühingud loodud kõigis Eesti piirkondades.

Soovime tuua Eestisse infot parimatest teaduslikest saavutustest, aidata kaasa kõigis vanustes ja rahvustes autismi spektri häiretega inimeste elukvaliteeti, olla partneriks kohalikele omavalitsustele, teenuste osutajatele, spetsialistidele, teistele heategevuslikele organisatsioonidele ja  kõigile meie toetajatele nii Eestist kui ka välismaalt.

Autismispektri häiretega inimesed on võimelised elama täisväärtuslikku elu meie keskel – meie ühingu missioon on kõigi teiega koos seda toetada!