Koolilaps

Eestis peavad kõik lapsed kuni 17-aastaseks saamiseni koolipinki nühkima. Kui peres on autismispektri häirega laps, on lapse kooli saatmine, koolis käimine ja kogu pere uue elukorraldusega harjumine märksa keerulisem kui muidu.

Kuidas leida kool?

Sinu laps on jõudnud oma elus uude olulisse etappi – ees seisab kooli minek. Selleks, et sa leiaksid oma lapsele sobiva kooli ja õppevormi on sul vaja pöörduda oma elukohajärgses omavalitsuses tegutseva nõustamiskomisjoni poole. Tallinna ja Harjumaa nõustamiskomisjoni kontaktid leiab siit.

Nõustamiskomisjoni ülesanne on soovituste andmine:

  • sobivate õppe ja kasvatuse tingimuste kohaldamiseks;
  • koolikohustuse täitmise alguse edasilükkamiseks;
  • alla seitsmeaastase lapse kooli vastuvõtmiseks.

Nõustamiskomisjonis on vähemalt viis liiget, sh eripedagoog, logopeed, koolipsühholoog, sotsiaaltöötaja ja maa- või linnavalitsuse esindaja. Vajaduse korral võib nõustamiskomisjon kaasata oma töösse ka muid eksperte.

Nõustamiskomisjonile tuleb esitada avaldus ning hulk dokumente, mille loetelu leiab siit.

Kindlasti saad sa ise kaasa rääkida selles osas, millist kooli ja õppekava sa oma lapsele soovid. Nõustamiskomisjoni otsus on pigem soovituslik, kui kohustuslik!

Eestis õpetatakse erivajadusega lapsi kas Põhikooli riikliku õppekava või Põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava alusel.

Siin on mõned Tallinna ja Harjumaa koolid, kus autismispektrihäirega lastel on võimalik oma kooliharidus omandada:

Riikliku õppekava alusel:

Riikliku lihtsustatud õppekava alusel:

Loodetavasti lisandub siia nimekirja veel palju toredaid koole, kes on valmis vastu võtma autismispektri häiretega õpilasi.