Kohtumine 6. jaanuaril 2014

Järjekordne arutelu täiskasvanud autismispektri häirega inimeste hoolekande teemal toimub esmaspäeval, 6. jaanuaril 2014. kell 18:00 Pirita Sotsiaalkeskuses, aadressiga Metsavahi tee 4.

Kokkusaamine on jätkuks 17. oktoobril toimunule, kuid sinna on oodatud ka need, kes eelmisel korral osaleda ei saanud!


View Larger Map